Ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό από τα προσφυγικά σχολεία, έλεγχος ή ενδεικτικό δεκ. 1940 (από το7ο)

 ΓΑΚ

 

Προκηρύξεις (για συλλαλητήρια κατά της ακρίβειας, υπέρ των καπνεργατών κ.λπ., κατά της δικτατορίας του Μεταξά, επιλογές από εφ. Αναγέννηση του Κατσιρέλου και άλλα έντυπα της Αντίστασης)

  ΓΑΚ

 

«Τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά εξερράγη χθες εις τα προσφυγικά παραπήγματα της πλατείας Ρήγα Φεραίου. Εντός ολίγου απετεφρώθησαν τελείως δεκαεπτά ξύλιναι παράγκες. Απηνθρακώθη και εις νεαρός πρόσφυγξ ενώ εκοιμάτο. Αι ζημίαι υπολογίζονται συνολικά εις οκτακοσίους πενήντα χιλιάδας δραχμάς.

Το πυρ ενεφανίσθη αρχικώς την 5ην πρωινήν εις τα δύο άκρα των παραπηγμάτων, προς τα Παλαιά και το Δημοτικόν Θέατρον, εντός τετάρτου δε της ώρας, λόγω του πνέοντος ανέμου και του ευφλέκτου των παραγκών, τεράστιαι φλόγες περιέζωσαν τα αποτεφρωθέντα καταστήματα.

Εκ των ενεργηθεισών ανακρίσεων προέκυψαν στοιχεία εμπρησμού εναντίον τριών ατόμων, τα οποία εκρατήθησαν εις το Β’ Αστυνομικόν Τμήμα».                                  

                                                                                                (εφ. Νέα Ελλάς, 13.02.1936)

mathites.jpg
mathites1.jpg

ΓΑΚ Μαγνησίας, Αρχείο Προσφυγικού Δημοτικού Σχολείου Θηλέων, Γενικός Έλεγχος, σχ. έτ. 1924-25

7ο 8ο δημοτικό σχολείο ΝΙ.jpg
img008_edited.jpg
img007_edited.jpg